Rok za podnošenje zahteva za nepropisno obračunatu putarinu u 2017. godini je 31. decembar 2020.

vropski sud pravde je u presudi C-321/19 od 28.10.2020. ustanovio da način obračuna putarine za teretna vozila u SRN nije u skladu sa direktivama 1999/62/EZ i 2006/38/EZ koje uređuju načela na osnovu kojih se utvrđuje iznos naknade za korištenje određene infrastrukture (putevi) za teška teretna vozila. Evorpski sud se ovim pitanjem bavio na zahtev Višeg upravnog suda u nemačkoj saveznoj pokrajini Severna Rajna – Vestfalija u Minsteru, a po tužbi dva prevoznika iz Poljske, koji su još 2015. godine pred Upravnim sudom u Kelnu tražili povrat iznosa plaćenih na ime putarine u Nemačkoj. Prema mišljenju Evropskom suda, zadaci policije su izvorna državna nadležnost, koja nije u neposrednoj vezi sa izgradnom i održavanjem autoputeva. Samim tim se troškovi angažovanja saobraćajne policije ne mogu smatrati operativnim troškovima infrastrukture, za čije korišćenje se plaća naknada (putarina). Presuda sadrži procenu da je sporan deo naplaćene putarine u rasponu od 3,8% do 6%, o čemu će u nastavku revizionog postupka raspravaljati Viši upravni sud u Minsteru. Presuda Evropskog suda ne podrazumeva automatsku obavezu nemačke države da pogrešno obračunat deo putarine vrati korisnicima. Šta ova presuda znači za prevoznike? U zavisnosti od daljeg postupka pred Višim upravnim sudom u Minsteru, odnosno pred Saveznim upravnim sudom, moguće je da će Savezna Republika Nemačka biti u obavezi da izvrši povraćaj nepropisno obračunatog dela naplaćene putarine. S obzirom da je reč o milionskim iznosima, ne treba računati na povraćaj po automatizmu.

Na koji period se odnosi mogućnost povrata?

Iz presude Evropskom suda pravde proizilazi da se u Nemačkoj putarina pogrešno obračunava praktično od uvođenja sadašnjeg načina naplate posredstvom TollCollect, odnosno od 2005. godine. Međutim, na osnovu člana 4. Zakona o putarini na saveznim putevima i člana 21. Zakona o saveznim taksama, pravo na povraćaj pogrešno, ili više naplaćene putarine zastareva po isteku treće kalendarske godine od godine u kojoj je ustanovljeno pravo na povraćaj. Pravo na povraćaj pogrešno naplaćene putarine zastareva prema sledećem:

Kako ostvariti pravo na povrat?

Zainteresovanim prevoznicima na raspolaganju je nekoliko načina da izdejstvuju povraćaj pogrešno obračunatog dela putarine: :

Kakve su šanse za povrat pogrešno obračunatog dela putarine?

U slučaju da se u sudskim postupcima koji tek slede i koji će verovatno trajati godinama, utvrdi da postoji obaveza nemačke države da izvrši povraćaj dela naplaćene putarine, ukupne obaveze po ovom osnovu mogu premašiti iznos od 1 milijarde evra. Za pretpostaviti je, da će nemačke vlasti preduzeti sve kako bi izbegle regresne zahteve u ovom iznosu. U zavisnosti od toka zbirnih tužbi, moguće je da prevoznici, koji pravovremeno podnesu zahtev, svoje pravo delimično ostvare i vansudskim poravnanjem. Kako postupiti? Najveći izgled za uspeh verovatno ima pridruživanje zbirnim tužbama. Velikom broju prevoznika, međutim, problem predstavljaju izuzetno kratki rokovi za prijavu i procenu ugovornih uslova, a samo za inicijalnu procenu slučaja od strane specijalizovane agencije potrebno je pripremiti obimnu dokumentaciju. Na osnovu nama dostupnih podataka, ne možemo da sagledamo realne šanse da svaki pojedinačni slučaj bude deo zbirne tužbe ili uđe u postupak vansudskog poravnanja. Pravo na povraćaj se može ostvariti i neposrednim podnošenjem zahteva službi nadležnoj za obračun i naplatu putarine u SRN. U slučaju da se, nakon konačnog stava upravnih sudova i podizanja zbirnih tužbi, nemačke vlasti odluče za određeni vid kompenzacije, realni su izgledi da preduzeća koja pravovremeno podnesu odgovarajući zahtev, ostvare delimično,, ili u celosti, povraćaj dela putarine koji je pogrešno obračunat.

Koji je rok za neposredno podnošenje zahteva?

S obzirom da eventualno pravo na povraćaj pogrešno obračunatog dela putarine za 2017. godinu zastareva krajem ove kalendarske godine, rok za podnošenje zahteva je 31. decembar 2020. godine.

Kako podneti zahtev?

Zahtev se podnosi pismenim putem, uz potvrdu uručenja (povratnicu). Za klijente koji koriste neki od naših servisa, a koji se odluče da samostalno podnesu zahtev za povrat pogrešno obračunatog dela putarine, pripremili smo posebnu uslugu, koja obuhvata pripremu zahteva i njegovu dostavu nadležnom organu. Ovu uslugu pružamo pod standardnim ugovornim uslovima, bez dodatnih troškova za klijente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *