Vozačima iz EU za ulazak u Francusku dovoljan EU-sertifikat

Vozači koji obavljaju prekogranični prevoz tereta između zemlje članice EU i Francuske nisu više u obavezi da prilikom ulaska u Francusku prezentuju potvrde i sertifikate prema uredbama Ministarstva unutrašnjih poslova Francuske od 08.04.2020.  Vozači koji rade za prevoznike iz trećih zemalja do daljeg moraju prezentovati dokumente u skladu sa francuskim propisima.  Kao dokaz vozačima prevoznika iz […]

Prevoznici iz drugih članica EU do 30.09.2020. mogu obavljati određene unutrašnje transport u Nemačkoj

EXPO CONSULTING SERVICES

Cirkularnim obaveštenjem Saveznog ministarstva saobraćaja i digitalne infrastrukture StV 13 / 7372.1/3 od 18.03.2020. kontrolni organi u SRN zamoljeni su da se uzdrže od sankcionisanja kod prekoračenja u pogledu posedovanja EU licence prevoznika i pravila o kabotaži u sledećim slučajevima: Prevoz roba za svakodnevnu upotrebu, prvenstveno životnih namirnica i hrane za životinje između proizvodnih pogona, […]

Nove cene rada u Austriji

S obzirom da je u pitanju zakon kojim se u austrijsko nacionalno zakonodavstvu uvode odredbe  Direktive o upućivanju  96/71/EZ, prevoznici iz trećih zemalja se ne mogu pozivati da bilateralne sporazume iz oblasti socijalne zaštite zaključenih između Austrije i pojedinih zemalja. Sa prvim danom naredne godine u Austriji se prema odredbama Kolektivnog ugovora u sektoru prevoza […]