Od 1. januara 2021. godine u većini zemalja važe novi iznosi minimalne zarade ili novi kolektivni ugovori u oblasti drumskog prevoza tereta.

Austrija

Inostrani prevoznici dužni su da se u Austriji pridržavaju granskog kolektivnog ugovora, prema kojem minimalna bruto zarada vozača u prekograničnom transportu iznosi 9,80 € do 10,82 € po radnom satu. Visina minimalne zarade zavisi od godina staža kod poslodavca. Za vozače koji poseduju kvalifikacije za prevoz opasnog tereta (ADR) minimalna bruto zarada se kreće u rasponu od 10,04 € do 11,06 €.

Francuska

Povećanjem opšte minimalne zarade od 01.01.2021. automatski je povećana i najniža zarada vozača u međunarodnom transportu kreće se od 10,39 € do 11,22 € bruto po radnom satu, u zavisnosti od godina staža kod poslodavca. Prema kolektivnom ugovoru u sektoru transporta ovo se odnosi na prvih 35 radnih sati u nedelji, odnosno prvih 156 radnih sati u mesecu. Dodatak za svaki naredni radni sat iznosi 25%, a za radni učinak iznad 43. radnog sata u nedelji, odnosno 186. radnog sata u mesecu obavezno se isplaćuje dodatak od 50%. Dodatak za rad nedeljom posebno se obračunava. Od 01.01.2021. važe i novi iznosi paušala za smeštaj i ishranu.

Nemačka

U SR Nemačkoj se na inostrane prevoznike pimenjuje opšta minimalna zarada, koja od 01.01.2021. iznosi 9,50 €, bruto po radnom satu. Već od 01.07.2021. predviđeno je naredno povećanje minimalne zarade na 9,60 € bruto po radnom satu.

Holandija

Opšta minimalna zarada u Holandiji je od 01.01.2021. neznatno korigovana i kreće se, u zavisnosti od ugovorom definisanog broja radnih sati u nedelji, od 9,72 € (40 sati nedeljno) do 10,80 € (36 sati nedeljno) bruto po radnom satu. Za inostrane prevoznike obavezna je primena opštih odredaba iz granskog kolektivnog ugovora, prema kojem redovno radno vreme vozača iznosi 36 radnih sati. Kako je prethodni granski kolektivni ugovor za period od 01.01.2020. do 01.01.2021. istekao, a novi još nije zaključen, trenutno za inostrane prevoznike postoji samo obaveza isplate opšte minimalne zarade, ali ne i satnice iz platnog razreda prema stepenu složenosti poslova. Najniža satnica vozača u međunarodnom transportu do 01.01.2021. iznosila je prema granskom kolektivnom ugovoru 11,36 €. Nakon što tarifni partneri postignu dogovor o visini zarada i novi granski kolektivni ugovor stupi na snagu, inostrani prevoznici će biti u obavezi da ga poštuju.