Zemlje članice, naime, nova pravila o vremenima upravljanja i odmora vozača, kabotaži i upućivanju vozača na rad van matične zemlje tek treba da preuzmu u nacionalna zakonodavstva. 

ECS - STRASSBOURG - EU PARLIAMENT

Najvažnije odredbe se odnose na: 

U Paketu EU za mobilnost izostalo je jedinstveno rešenje u vezi sa upućivanjem vozača. Prijavljivanje vozača će i ubuduće biti moguće isključivo preko nadležnih organa zemalja članica. Uspostavljanje jedinstvene platforme za prijavu vozača ostaje za neka druga vremena. Ovo verovatno znači da će i zemlje poput Holandije, Belgije ili skandinavskih zemalja uskoro uvesti obavezu prijavljivanja vozača. 

Za sva pitanja u vezi sa upućivanjem vozača u zemlje EU obratite nam se telefonom ili mailom.