Od četvrtka, 28. avgusta 2020. u Francuskoj je na snazi Dekret 2020-1088 kojim su uvedena dva nova prekršaja u drumskom prevozu tereta, kojima se sankcioniše kasniji početak nedeljnog odmora, propisanog Uredbom (EZ) 561/2006.

U slučaju da vozač obavezni nedeljni odmor nakon šest uzastopnih perioda od 24 časa od završetka prethodnog nedeljnog odmora započne kasnije izriču se sledeće prekršajne kazne:

Francuski organi po ovom osnovu mogu izricati kazne i za prekršaje učinjene na teritoriji drugih država, u periodu koji prethodi kontroli.