Pored POTVRDE O RAZLOGU UPUĆIVANJA VOZAČA, koja je obavezna od polovine marta 2020. godine, od 8. aprila 2020. obavezne su još dve potvrde – PUTNO UVERENJE i SERTIFIKAT ZA ULAZAK NA TERITORIJU FRANCUSKE.

EXPO CONSULTING SERVICES COVID

POTVRDA O RAZLOGU UPUĆIVANJA VOZAČA

Ova potvrda bila  je i do sada obavezna, popunjava je poslodavac prilikom svakog upućivanja vozača na teritoriju Francuske. 

Novom uredbom izmenjena je forma potvrde.

Vozač ovu potvrdu nadležnom organu može prezentovati i u digitalnom obliku. 

OBRAZAC – POTVRDA O RAZLOGU UPUĆIVANJA VOZAČA

PUTNO UVERENJE

Ovo uverenje popunjava vozač na sledeći način:  

Mme-/M – ime i prezime 

Ne(e) le – datum rođenja

A – mesto rođenja

Demeurant – prebivalište vozača

Nakon toga označiti prvu opciju.

U dnu potvrde napisati, mesto, datum i vreme (čas) upućivanja i na kraju potpis vozača.

OBRAZAC PUTNOG UVERENJA

SERTIFIKAT ZA ULAZAK NA TERITORIJU FRANCUSKE

Ovo uverenje popunjava  vozač na sledeći način:  

Mme-/M – ime i prezime 

Born on – datum rođenja

Nationality – državljanstvo

Residing – prebivalište vozača

U zavisnosti od toga da li je državaljanstvo treće zemlje ili članice EU, na odgovarajućem mestu označiti opciju

“Goods carriers, including seamen”

U dnu potvrde napisati, mesto i datum i potpisati (svojeručni potpis vozača). 

OBRAZAC – SERTIFIKAT ZA ULAZAK NA TERITORIJU FRANCUSKE

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju na jedan od naših dežurnih telefona: 

VoIP (SRB): +381 21 300 9996

Mobilni (DE): +49 176 66 333 821