Teme

Paket za mobilnost EU

Koje izmene za učesnike u međunarodnom drumskom prevozu donose novi propisi Evropske unije?

Evropski parlament 9. jula je nakon višegodišnjih pregovora usvojio Paket za mobilnost EU koji donosi izmenu brojnih pravila u drumskom transportu u EU, a tiču se upućivanja vozača, radnog vremena vozača, instaliranja tzv. “pametnih” tahografa i sticanja/ priznavanja kvalifikacija za obavljanje različitih poslova u oblasti međunarodnog transporta.

EXPO Consulting Services - ECS - posting of drivers

Cilj novih mera definisan je u tri zakonska akta koji pojedinačno definišu pravila, a tiču se:

  • Poboljšanja uslova rada za vozače;

  • Pravedna konkurencija i borba protiv nezakonitog ponašanja;

  • Jasna pravila o upućivanju radnika i jednaka naknada za isti vrstu posla – sprečavanje  socijalnog dampinga.

 

Poboljšanja uslova rada za vozače

Prevoznici će ubudće biti obavezni da organizuju rad tako, da vozači koji obavljaju prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju imaju mogućnost da se  vrate svojim kućama u  redovnim intervalima – svake tri ili četiri nedelje. Pun nedeljni odmor se ubuduće na teritoriji EU ne može koristiti u kabini kamiona, a ukoliko vozač ovaj odmor koristi van kuće, prevoznik mora platiti troškove smeštaja.

 

Ove odredbe stupaju na snagu 20 dana po objavljivanju u Službenom glasniku EU.

 

Pravedna konkurencija i borba protiv nezakonitog ponašanja

Tahografi ugrađeni u vozila biće korišćeni za evidentiranje prelaska granice. Da bi se sprečila sistematska kabotaža, vozilo će morati da „odmara“ četiri dana pre nego što u istoj zemlji obavi više kabotaža.

Prevoznici će morati biti u stanju da dokažu da su u značajnom obimu aktivni u državi članici u kojoj su registrovani, a prema novim pravilima kamioni će morati da se vraćaju u operativni centar prevoznika svakih osam nedelja. Na ovaj način razvijenije članice nameravaju da spreče raširenu praksu, prema kojoj najveći deo prevoza na njihovoj teritoriji obavljaju fiktivne podružnice iz manje razvijenih članica.

Laka komercijalna vozila najveće dozvoljene mase veće do 2,5 tone takođe će biti obuhvaćena pravilima EU za prevoznike (licenciranje), uključujući i ugradnju tzv. “pametnih” tahografa.

 

Jasna pravila o upućivanju radnika i jednaka naknada za istu vrstu posla – sprečavanje  socijalnog dampinga

U slučaju obavljanja kabotaže i međunarodnog transporta, isključujući tranzit, bilateralu i bilateralu sa dva dodatna utovara ili istovara, obavezno se primenjujju pravila o upućivanju zaposlenih na rad u drugu državu.

Pravila o upućivanju, uključujući i regulativu koja će se odnositi na prevoznike iz trećih zemalja, zemlje članice moraju primeniti u svom nacionalnom zakonodavstvu najkasnije 18 meseci po usvajanju u EP, odnosno do kraja 2021. godine. Procena je da će nova regulativa početi da se primenjuje najkasnije sa 01.01.2022. godine.
 

Sledeći koraci – početak primene Paketa mobilnosti

Usvojena pravila stupaju na snagu nakon što budu objavljena u Službenom listu EU, što je najavljeno da će se desiti u narednim nedeljama.

Pravila o upućivanju vozača primenjivaće se najkasnije 18 meseci od dana usvajanja propisa u Evropskom parlamentu, a pravila o vremenu odmora, uključujući obavezu povratka vozača, primenjivaće se 20 dana od dana objavljivanja propisa.

Pravila o vraćanju kamiona i druge izmene pravila u vezi pristupa tržištu primenjivaće se 18 meseci od dana stupanja na snagu propisa o pristupu tržištu.

Ostanimo u kontaktu

Saznajte više o našim servisima – članovi našeg tima Vam lično stoje na raspolaganju za sva pitanja i sigurno će Vam predložiti optimalno rešenje!

Uvek aktuelno i pouzdano

  • potpuno besplatno
  • najnovije vesti
  • jednostavna odjava

INFORMACIJE I EKSPERTSKO ZNANJE

Za unapređenje i siguran rast Vašeg poslovanja

Profitirajte od našeg ekspertskog znanja, budite pravovremeno informisani i uštedite dragoceno vreme.

Novosti

Preuzmite aktuelne informacije o primeni socijalnih propisa u međunarodnom transportu

Digital Hub

Pregled najvažnijih dokumenata za svaku vožnju u digitalnom obliku

Socijalni propisi

Pregled najvažnijih odredaba za svaku zemlju

FAQ

Odgovori na najčešće postavljana pitanja

Naša mreža u EU

Verovali ili ne – imamo u svim zemljama gde se nalaze naši stalno zaposleno osoblje. Sticaj dobrih okolnosti ili ne – poslujemo globalno, ali radimo lokalno.

Angažujte eksperte

Upoznajte se sa našim servisima za transportna preduzeća i komunicirajte sa našim ekspertima direktno.

Poslovanje bez prepreka

Vaše je da robu bezbedno i na vreme isporučite na odredište. Naš posao je da uklonimo administrativne prepreke.