Teme

Primena socijalnih propisa na prevoznike iz trećih zemalja

Prema tumačenju Saveznog ministarstva za rad, socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača Austrije od 3. aprila 2019. godine prevoznici iz trećih zemalja (izvan EU) obavezni su da poštuju odredbe Zakona o sprečavanju socijalnog dampinga (LSD-BG) iz 2016. godine.

S obzirom da je u pitanju zakon kojim se u austrijsko nacionalno zakonodavstvu uvode odredbe  Direktive o upućivanju  96/71/EZ, prevoznici iz trećih zemalja se ne mogu pozivati da bilateralne sporazume iz oblasti socijalne zaštite zaključenih između Austrije i pojedinih zemalja.

AUSTRIJA GRANICA

Prevoznici iz trećih zemalja obavezni su da svojim vozačima tokom angažovanja u Austriji (prekogranični saobraćaj sa istovarom/ utovarom/ pretovarom u Austriji) isplaćuju zaradu u skladu sa Kolektivnim ugovorom za vozače u prevozu tereta. Propisana zarada vozača kreće se od 8,98 € do 10,98 € bruto po radnom satu, u zavisnosti od stručne spreme vozača, vozila kojim upravljaju i radnog staža ostvarenog kod poslodavca. Prevoznici koji u smislu Direktive o upućivanju 96/71/EZ angažuju svoje vozače u Austriji  dužni su da poseduju dokumentaciju u skladu sa članom 22. Zakona o sprečavanju socijalnog dampinga:

  • Ugovor o radu ili pismenu evidenciju o sadržaju ugovora u smislu Direktive 91/533/EZ
  • Dokaze o isplati zarade u skladu sa Kolektivnim ugovorom za vozače u prevozu tereta
  • Obračun zarade koji sadrži podatak o platnoj grupi zaposlenog
  • Evidenciju radnog angažovanja u Austriji

Na zahtev austrijskih organa poslodavci su dužni da dokumentaciju  sa prevodom na nemački jezik dostave u roku od 14 dana po isteku kalendarskog meseca u kojem je vršena kontrola .

Vozači iz zemalja koje sa Austrijom imaju zaključene bilateralne sporazume o socijalnoj zaštiti (Srbija, BiH, Severna Makedonija, Crna Gora, Turska, Kosovo) prilikom angažovanja u Austriji obavezno u vozilu moraju posedovati:

  • Kopiju ugovora o radu ili pismenu evidenciju o sadržaju ugovora u smislu Direktive 91/533/EZ
  • Kopiju potvrde o prijavi socijalnog osiguranja u matičnoj zemlji (ova obaveza proističe iz bilateralnih sporazuma)
  • Evidenciju rada za prethodnih 28 dana

Iz austrijskih upravnih propisa takođe proizilazi obaveza prevoznika iz trećih zemalja da imenuju lice obavezno na posedovanje dokumentacije dostupno na teritoriji Austrije, sa kojim se kontakt uspostavlja obično već tokom kontrole na putu. Ukoliko ovo lice nije imenovano, smatra se da je vozač obavezan da poseduje dokumentaciju. U slučaju da vozač kontrolnim organima ne može da prezentuje navedenu dokumentaciju, pokreće se prekršajni postupak.

Iz dosadašnje prakse moglo se uočiti da prilikom kontrola austrijski organi često zahtevaju dokumentaciju koja nije predviđena ili je vozači koji rade za prevoznike iz trećih zemalja ne mogu posedovati (Kopija prijave o upučivanju na portal, A-1 obrazac (odnosi se samo na EU) ili EU licencu za obavljanje prevoza).

Naš zastupnički servis u Austriji koncipiran je tako da se izbegnu prekršajne kazne  prilikom kontrole, čak i kada vozač kod sebe ne poseduje propisanu dokumentaciju ili ne može da je pronađe.  U tom slučaju naša dežurna služba će njemu ili nadležnom službeniku već tokom kontrole dostaviti elektronsku verziju dokumentacije, koja se čuva na našim serverima. Klijenti koji koriste naš zastupnički servis u Austrij zaključivanjem ugovora iz redova našeg osoblja imenuju i lice obavezno na posedovanje dokumentacije. Time se izbegava mogućnost, da zbog toga što vozač ne poseduje dokumentaciju, preduzeće plati prekršajnu kaznu, čak i u slučajevima kada se dokumenta tokom trajanje kontrole dostave elektronski. Zakon, naime,  nalaže da lice obavezno na posedovanje dokumentacije pre početka kontrole zaista i poseduje propisanu dokumentaciju. 

Za više informacija o primeni austrijskh propisa ili o našem zastupničkom servisu u Austriji obratite nam se telefonom ili mailom.

Ostanimo u kontaktu

Saznajte više o našim servisima – članovi našeg tima Vam lično stoje na raspolaganju za sva pitanja i sigurno će Vam predložiti optimalno rešenje!

Uvek aktuelno i pouzdano

  • potpuno besplatno
  • najnovije vesti
  • jednostavna odjava

INFORMACIJE I EKSPERTSKO ZNANJE

Za unapređenje i siguran rast Vašeg poslovanja

Profitirajte od našeg ekspertskog znanja, budite pravovremeno informisani i uštedite dragoceno vreme.

Novosti

Preuzmite aktuelne informacije o primeni socijalnih propisa u međunarodnom transportu

Digital Hub

Pregled najvažnijih dokumenata za svaku vožnju u digitalnom obliku

Socijalni propisi

Pregled najvažnijih odredaba za svaku zemlju

FAQ

Odgovori na najčešće postavljana pitanja

Naša mreža u EU

Verovali ili ne – imamo u svim zemljama gde se nalaze naši stalno zaposleno osoblje. Sticaj dobrih okolnosti ili ne – poslujemo globalno, ali radimo lokalno.

Angažujte eksperte

Upoznajte se sa našim servisima za transportna preduzeća i komunicirajte sa našim ekspertima direktno.

Poslovanje bez prepreka

Vaše je da robu bezbedno i na vreme isporučite na odredište. Naš posao je da uklonimo administrativne prepreke.