Imajući u vidu da se izuzeci razlikuju od zemlje do zemlje, ostaje nejasno na koji način će se prema dozvoljenim prekoračenjima ophoditi kontrolni organi u različitim zemljama članicama.

stau-richtung-polen-die-grenzkontrollen-erfordern-geduld-von-pkw-und-lkw-fahrern-

Nemačka:

Cirkularna informacija državnog sekretara u Saveznom ministarstvu saobraćaja kontrolnim organima u SRN:  StV 13 / 7376.5 od 18.03.2020.

Za vozače koji prevoze:

dozvoljena su sledeća odstupanja od socijalnih propisa: 

  1. Dnevno vreme upravljanja može se najviše pet puta tokom jedne sedmice produžiti na 10 sati; Sedmični maksimum od 56 sati upravljanja, odnosno 90 sati u dve sedmice zaredom ostaje na snazi!
  2. Vozač može dva puta zaredom koristiti skraćeni sedmični odmor, pod uslovom da uzastopce tokom 4 naredne nedelje koristi sedmične odmore, od kojih dva moraju biti puna sedmična odmora. Ukoliko je vozač dva puta koristio skraćeni sedmični odmor, obavezan je da naredni odmor koristi pre narednog sedmičnog odmora. 

Ovi izuzeci se odobravaju samo u slučajevima kada se time ne narušava bezbednost saobraćaja, a poslodavac je dužan da se uveri da je vozač u mogućnosti da obavi planiranu vožnju. 

Skrećemo pažnju da cirkularna informacija nije dovoljno precizna u pogledu roba na koje se ovi izuzeci odnose. 

Ovaj izuzetak važi zaključno sa 17.04.2020. godine. 

Austrija:

Cirkularna informacija Saveznog ministarstva kontrolnim organima u Austriji:  BMK – IV/ST1 – 2020-0.191.650  od 20.03.2020. (zamenjuje prethodnu, nepotpunu, Cirkularnu informaciju od 16.03.2020.)

Odredbe iz članova 6 – 9. Direktive EU 561/2006 koje se odnose na vremena upravljanja, odmora i prekida vožnje su na teritoriji Republike Austrije stavljene van snage počev od 16.03.2020. zaključno sa 14.04.2020. 

Cirkularnom informacijom su navedeni sledeći izuzeci: 

Na teritoriji Austrije nije precizirana vrsta transporta i izuzeci se izričito odnose i na međunarodni teretni transport. 

Holandija:

Prema informacijama iz holandskih medija, nadležni ministar, van Nieuwenhuizen, uredbom je do 06.04.2020. omogućio sledeća odstupanja za prevoz poljoprivrednih proizvoda, prehrambenih artikala i stočne hrane. 

Naš tim stoji na raspolaganju za sva dodatna pitanja. U slučaju potrebe možemo dostaviti i kopije odgovarajućih cirkularnih uputstava. 

Za informacije u vezi sa izuzecima predviđenim AETR sporazumom preporučujemo informaciju i detaljna uputstva našeg partnera KANCELARIJE IVANOVIĆ.

Vaš EXPO TIM