Ukidanje olakšica u drumskom prevozu tereta

Zbog pandemije virusa SARS-CoV-2u velikom broju zemalja su od kraja marta uvedene različite olakšice za rad posada teretnih vozila, kako bi se delimično kompenzovali problemi u sektoru logistike.

Neke olakšice su u pojedinim zemljama u međuvremenu prestale da važe, a one u vezi sa vezi sa obaveznim vremenom upravljanja, odmora i prekida vožnje iz Direktive EU 561/2006 oročene su uglavnom do 31.05.2020. i još nema potpunijih informacija o eventualnom produženju. Pregled olakšica po zemljama možete preuzeti ovde.

Imajući u vidu da u jednom delu članica EU zbog praznika sledi produženi vikend, moguće je da informacije o ukidanju važećih olakšica ne budu publikovane na vreme ili sa zakašnjenjem. Molimo da nam se u slučaju nedoumica obratite.

EXPO CONSULTING SERVICES - NIGHT BUS

Nemačka:

Vremena upravljanja, odmora i prekida vožnje

Olakšice od 18.03.2020. (Cirkular StV 13 / 7376.5, obnovljen 17.04.) sa sledećim odstupanjima

 1. Dnevno vreme upravljanja može se najviše pet puta tokom jedne sedmice produžiti na 10 sati; Sedmični maksimum od 56 sati upravljanja, odnosno 90 sati u dve sedmice zaredom ostaje na snazi!

 2. Vozač može dva puta zaredom koristiti skraćeni sedmični odmor, pod uslovom da uzastopce tokom 4 naredne nedelje koristi sedmične odmore, od kojih dva moraju biti puna sedmična odmora. Ukoliko je vozač dva puta koristio skraćeni sedmični odmor, obavezan je da naredni odmor koristi pre narednog sedmičnog odmora.

 

se odnose isključivo na vozače koji prevoze

 
 • robu za svakodnevnu upotrebu, a prvenstveno prehrambene artikle koji se transportuju do i između proizvodnih pogona, skladišta i maloprodajnih objekata; 

 • medicinske proizvode, kao i sve ono što je namenjeno suzbijanju i borbi protiv pandemije (posebno proizvode namenjene laboratorijskim analizama, zaštitnu medicinsku opremu u uslovima infekcije i dezinfekciona sredstva);

 • pogonsko gorivo.

Ovi izuzeci se odobravaju samo u slučajevima kada se time ne narušava bezbednost saobraćaja, a poslodavac je dužan da se uveri da je vozač u mogućnosti da obavi planiranu vožnju. Kontrolni organi u SR Nemačkoj pojačano kontrolišu da li su ispunjeni uslovi iz cirkularnog dopisa. 

Ove olakšice važe zaključno sa 31.05.2020. godine. 

 

Kabotaža

Privremena mogućnost da prevoznici iz drugih članica EU obavljaju kabotažu na teritoriji SR Nemačkedo daljeg je na zahtev nemačkih prevoznika suspendovana. U Nemačkoj su na snazi uobičajena pravila u pogledu obavljanja unutrašnjeg transporta.

 

Zabrana vožnje nedeljom i praznikom

Imajući u vidu da su zabrane vožnje nedeljom, praznicima i za vreme školskih raspusta u nadležnosti saveznih pokrajina, predlažemo da prethodno proverite da li izuzetek od zabrane važi na celoj ruti.

 

Izuzetak od zabrane vožnje nedeljom i praznikom prestaje da važi:

 

30.05. – Donja Saksonija

31.05. – Saksonija

01.06. – Bavarska, Berlin, Tiringija i Bremen

24.06. – Hamburg

30.06. – Baden-Virtemberg, Hesen, Šlezvig-Holšajn, Meklenburg-Pomeranija

30.08. – Rajnland-Pfalc

31.08. – Saksonija-Anhalt, Severna Rajna-Vestfalija

30.09. – Brandenburg

do daljeg – Zarland

 
 
 
 

Austrija:

Vremena upravljanja, odmora i prekida vožnje

Odredbe iz članova 6 – 9. Direktive EU 561/2006 koje se odnose na vremena upravljanja, odmora i prekida vožnje su na teritoriji Republike Austrije stavljene van snage počev od 16.03.2020. delimično su izmenjene 11.04.2020 i zaključno sa 31.05.2020 važe sledeći izuzeci:

 • Dnevno vreme upravljanja ne sme iznositi više od 11 sati (član 6. stav 1); 

 • Sedmično vreme upravljanja ne sme biti više od 60 sati (član 6. stav 2); 

 • Tokom dve uzastopne sedmice vreme upravljanja ne sme biti više od 100 sati (član 6. stav 3); 

Na teritoriji Austrije nije precizirana vrsta transporta i izuzeci se izričito odnose i na međunarodni teretni transport. 

 

Zabrana vožnje nedeljom i praznikom

Na osnovu Uredbe od 17.05.2020. na teritoriji Austrije ponovo važe uobičajene zabrane vožnje nedeljom za sve vrste transporta.

 

 

Za informacije u vezi sa izuzecima predviđenim AETR sporazumom preporučujemo informaciju i detaljna uputstva našeg partnera KANCELARIJE IVANOVIĆ.

 

Vaš EXPO TIM

Ostanimo u kontaktu

Saznajte više o našim servisima – članovi našeg tima Vam lično stoje na raspolaganju za sva pitanja i sigurno će Vam predložiti optimalno rešenje!

Uvek aktuelno i pouzdano

 • potpuno besplatno
 • najnovije vesti
 • jednostavna odjava

INFORMACIJE I EKSPERTSKO ZNANJE

Za unapređenje i siguran rast Vašeg poslovanja

Profitirajte od našeg ekspertskog znanja, budite pravovremeno informisani i uštedite dragoceno vreme.

Novosti

Preuzmite aktuelne informacije o primeni socijalnih propisa u međunarodnom transportu

Digital Hub

Pregled najvažnijih dokumenata za svaku vožnju u digitalnom obliku

Socijalni propisi

Pregled najvažnijih odredaba za svaku zemlju

FAQ

Odgovori na najčešće postavljana pitanja

Naša mreža u EU

Verovali ili ne – imamo u svim zemljama gde se nalaze naši stalno zaposleno osoblje. Sticaj dobrih okolnosti ili ne – poslujemo globalno, ali radimo lokalno.

Angažujte eksperte

Upoznajte se sa našim servisima za transportna preduzeća i komunicirajte sa našim ekspertima direktno.

Poslovanje bez prepreka

Vaše je da robu bezbedno i na vreme isporučite na odredište. Naš posao je da uklonimo administrativne prepreke.