Neke olakšice su u pojedinim zemljama u međuvremenu prestale da važe, a one u vezi sa vezi sa obaveznim vremenom upravljanja, odmora i prekida vožnje iz Direktive EU 561/2006 oročene su uglavnom do 31.05.2020. i još nema potpunijih informacija o eventualnom produženju. Pregled olakšica po zemljama možete preuzeti ovde.

Imajući u vidu da u jednom delu članica EU zbog praznika sledi produženi vikend, moguće je da informacije o ukidanju važećih olakšica ne budu publikovane na vreme ili sa zakašnjenjem. Molimo da nam se u slučaju nedoumica obratite.

EXPO-CONSULTING-SERVICES-ROTTERDAM
Mesečna bruto zarada:1,680.00 €
Sedmična bruto zarada:387.70 €
Dnevna bruto zarada:77.54 €
 

Minimalna bruto zarada po satu zavisi od sedmičnog radnog vremena, utvrđenog ugovorom o radu. Ukoliko je ugovorom o radu definisano sedmično radno vreme od 40 sati, od 01.07.2020. bruto zarada po satu iznosi 10,77 €.

Prevoznici iz drugih članica EU od 01.03.2020 su obavezni da prethodno prijave angažovanje svojih posada na teritoriji Holandije. Ovo se odnosi na sve vrste bilateralnog prevoza i kabotaže. Efektivna primena propisa iz Zakona o pravima upućenih radnika (WagwEU) odložena je za 01.09.2020.

 
Više o primeni holandskih socijalnih propisa u oblasti transporta možete saznati u sekciji UPUĆIVANJE VOZAČA.