FAQ

Često postavljana pitanja

Ovde možete pronaći odgovore na najčešće postavljena pitanja

Opsta pitanja

Pitanja iz Prakse

Najbolji u poslu koji radimo

Fer cene i uslovi za sve servise

Naš zastupnički servis obuhvata više od samog prijavljivanja upućenih vozača i imenovanja zastupnika u zemljama gde je to neophodno.

Klijente savetujemo kako da poslovanje usklade sa socijalnim propisima u zemljama, u koje upućuju vozače.

U ime i za račun klijenata preuzimamo komunikaciju sa nadležnim organima, a po potrebi ih zastupamo u upravnim postupcima.

U poslovanju koristimo digitalna rešenja, ali uspeh zajedničkog posla zavisi od neposredne komunikacije sa svakim klijentom.

KONTAKTIRAJTE NAS

Imate pitanja ili problem u vezi sa primenom socijalnih propisa? Čak i ako niste naš klijent – stojimo vam na raspolaganju. Kontaktirajte nas već danas!

Aleksandar Ivkovac

Managing Partner & Founder

Berlin, Nemačka

Kod Expo Consulting Service od: 1990

Upravljanje projektima i zastupanje klijenta. Stručnjak za propise u oblasti međunarodnog transporta

Kao dugogodišnji diplomatski i ekonomski predstavnik Srbije u Berlinu radio na privlačenju investicija i stekao iskustvo kod primene radnih i socijalnih propisa kod upućivanja radnika. Klijentima stavlja na raspolaganje pregovaračko umeće i ekspertizu u oblasti javne administracije i upravnih propisa. Iz biroa u Berlinu zastupa naše klijente i njihovo vozačko osoblje u Nemačkoj, Poljskoj i Danskoj.