Servisi i rešenja

Servisi koje pružamo

Kako možemo da vam pomognemo? Klijentima pružamo različite vidove podrške u obavljanju međunarodnog transporta.

SOCIJALNI PROPISI

Naš tim stručnjaka usko je specijalizovan za primenu socijalnih propisa u transportu.

ZASTUPANJE

Transportna preduzeća i njihove vozače zastupamo pred organima zemalja u kojima obavljaju prevoz.

SAVETOVANJE

Klijentima pomažemo da svoje poslovanje usklade sa socijalnim propisima zemalja članica EU.

PREKRŠAJNI POSTUPCI

Klijentima pomažemo da u prekršajnim postupcima zaštite svoje interese.

KONTROLE

Pripremamo dokumentaciju po zahtevima kontrolnih organa. Stopa uspešnosti: 100%.

Kako mozemo da vam pomognemo?

ZASTUPANJE

Transportna preduuzeća i njihove vozače zastupamo pred organima zemalja u kojima obavljaju prevoz.

SOCIJALNI PROPISI

Naš tim stručnjaka usko je specijalizovan za primenu socijalnih propisa u transportu.

SAVETOVANJE

Klijentima pomažemo da svoje poslovanje usklade sa socijalnim propisima zemalja članica EU.

PREKRŠAJNI POSTUPCI

Klijentima pomažemo da u prekršajnim postupcima zaštite svoje interese.

DOKUMENTACIJA

Klijentima je za odlaganje digitalne dokumentacije na raspolaganju expo.cloud.

KONTROLE

Pripremamo dokumentaciju po zahtevima kontrolnih organa. Stopa uspešnosti: 100%.

ISKAZNICE

Svakom vozaču izdajemo zastupničku iskaznicu sa neophodnim podacima.

PUNOMOĆJA

Klijenti nas po želji mogu opunomoćiti za prijem rešenja i dopisa nadležnih organa.

PRAVNA POMOĆ

U slučajevima kada je to neophodno, pomažemo kod pronalaženja advokata.

POVRAT POREZA

U Austriji i Nemačkoj preuzimamo povrat PDV u ime i za račun naših klijenata.

POMOĆ NA PUTU

Kada smo u mogućnosti na usluzi smo vozačima u nepredviđenim situacijama na putu.

INFORMACIJE

Klijente i pretplatnike našeg info servica redovno obaveštavamo o izmenama propisa.

Naši klijenti

Ne snalazite se u šumi propisa?

Imate pitanja ili problem u vezi sa primenom socijalnih propisa? Čak i
ako niste naš klijent – stojimo vam na raspolaganju. Kontaktirajte nas
već danas!

Vreme je da upoznate naš tim

Dobićete odgovore na sva pitanja u vezi sa primenom socijalnih propisa u oblasti drumskog saobraćaja.