Danska je uvođenje novih pravila prilikom upućivanja vozača najavila još početkom 2020. godine, a sa ciljem da se ograniči tzv. socijalni damping u ovoj oblasti. Početkom decembra usvojene su izmene zakonskih propisa, kojim se uređuje rad inostranih prevoznika u slučajevima kabotaže i kombinovanog prevoza (u slučaju kada se drumska deonica realizuje samo na teritoriji Danske).

EXPO-CONSULTING-SERVICES-DANSKA


S obzirom na vrste prevoza koje su obuhvaćene novim propisima, primena se odnosi samo na prevoznike sa sedištem u EU.

Šta su obaveze prevoznika?

Prevoznici koji obavljaju kabotažu i kombinovani prevoz na teritoriji Danske obavezni su da se prethodno registruju na portalu nadležne uprave za nadzor nad radom stranih kompanija u Danskoj.
Pre početka prevoza na teritoriji Danske obavezna je registracija sledećih podataka:

Prijave upućivanja podnose se pojedinačno, za svaku kabotažu/ kombinovani prevoz:

Kontrola primene i sankcije

Kontrolu primene novih propisa vrše policijski organi tokom uobičajenih kontrola na putevima, kao i nadležni inspektorat za nadzor primene radnih propisa, koji može od prevoznika (neposredno ili preko imenovanog predstavnika za Dansku) zahtevati dostavljanje dokumentacije o isplati propisane zarade.
U slučaju da prevoznik propusti da pre početka prevoza na teritoriji Danske izvrši neophodnu registraciju može biti kažnjen iznosom od 10.000 DKK (oko 1.340 €), dok kazna za nepoštovanje propisa o minimalnoj zaradi može iznositi i 35.000 DKK (oko 4.700 €). Naš tim je prikupio sve informacije o primeni novih propisa u Danskoj, načinu registracije i potrebnoj dokumentaciji. Naš zastupnički servis u Danskoj obuhvata imenovanje predstavnika u EU, registraciju na portalu nadležne uprave i podnošenje pojedinačnih prijava o upućivanju.