S obzirom da je u pitanju zakon kojim se u austrijsko nacionalno zakonodavstvu uvode odredbe  Direktive o upućivanju  96/71/EZ, prevoznici iz trećih zemalja se ne mogu pozivati da bilateralne sporazume iz oblasti socijalne zaštite zaključenih između Austrije i pojedinih zemalja.

AT

Sa prvim danom naredne godine u Austriji se prema odredbama Kolektivnog ugovora u sektoru prevoza tereta primenjuju nove najniže cene rada. 

Svi prevoznici koji obavljaju prekogranični prevoz tereta ili kabotažu dužni su da svojim vozačima od 1. januara 2020. isplaćuju sledeće minimalne bruto zarade po svakom satu rada na teritoriji Austrije:

Navedene iznose neophodno je uneti u izvode iz ugovora o radu, koje vozači prilikom kontrole moraju imati uz sebe. Klijenti koji koriste naš zastupnički servis u Austriji narednih dana će, ukoliko je to neophodno, dobiti izmenjene izvode iz ugovora o radu, odnosno izmenjene prijave na portal Saveznog ministarstva finansija Austrije. 

Za više informacija o primeni austrijskh socijalnih propisa ili o našem zastupničkom servisu u Austriji obratite nam se telefonom ili mailom.