Minimalne zarade u 2022. godini

Od 1. januara u Austriji, Francuskoj, Holandiji i Nemačkoj važe novi iznosi opštih minimalnih zarada ili stupaju na snagu novi kolektivni ugovor za zaposlene u drumskom prevozu tereta i putnika. Austrija Inostrani prevoznici su obavezni da se pridržavaju granskog kolektivnog ugovora. Sa 01.01.2022. zarade vozača u međunarodnom transportu povećane su 4,96% u odnosu na prethodni […]

Paket za mobilnost EU

EXPO Consulting Services - ECS - posting of drivers

Evropski parlament 9. jula je nakon višegodišnjih pregovora usvojio Paket za mobilnost EU koji donosi izmenu brojnih pravila u drumskom transportu u EU, a tiču se upućivanja vozača, radnog vremena vozača, instaliranja tzv. “pametnih” tahografa i sticanja/ priznavanja kvalifikacija za obavljanje različitih poslova u oblasti međunarodnog transporta. Cilj novih mera definisan je u tri zakonska akta […]

Vozačima iz EU za ulazak u Francusku dovoljan EU-sertifikat

Vozači koji obavljaju prekogranični prevoz tereta između zemlje članice EU i Francuske nisu više u obavezi da prilikom ulaska u Francusku prezentuju potvrde i sertifikate prema uredbama Ministarstva unutrašnjih poslova Francuske od 08.04.2020.  Vozači koji rade za prevoznike iz trećih zemalja do daljeg moraju prezentovati dokumente u skladu sa francuskim propisima.  Kao dokaz vozačima prevoznika iz […]

Nova regulativa EU u drumskom prevozu

Zemlje članice, naime, nova pravila o vremenima upravljanja i odmora vozača, kabotaži i upućivanju vozača na rad van matične zemlje tek treba da preuzmu u nacionalna zakonodavstva.  Najvažnije odredbe se odnose na:  Korišćenje redovnog sedmičnog odmora od najmanje 45 sati u kabini vozila na teritoriji cele EU ubuduće nije dozvoljeno, a vozači izvan matične zemlje […]